Yazar ve Metot Hakkında

Nadi Atasoy: 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Yaklaşık bir buçuk yıl öğretmen
okullarında müzik öğretmenliği yaptı. Bu süre içinde viyola çalışmalarına yoğunlaşarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
sanatçılık sınavını kazandı. Uzun yıllar sanatçılık görevini sürdürdü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Eğitimi Bölümü’nde viyola öğretmenliği yaptı.
Özel öğrenci yetiştirirken uyguladığı eğitim ve öğretim yöntemlerinden yola çıkarak özgün bir keman metodu oluşturma
çalışmalarına başladı.
Bu birinci metodun amaçlarından en önemlisi keman öğrencilerinin uzun süren yay çalışmaları ve düzgün ses çıkartma
çalışmaları ile sıkılıp kemandan uzaklaşmalarına fırsat vermeden, hemen müziğin içine girebilmeleri ve keman çaldıklarını
hissetmelerini sağlamaktır. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için teknik çalışmalar bilinen ezgilerin içinde verilmiştir. Böylece hem
öğrenci çalışmaları severek yapabilecek hem de kısa sürede çevresindeki izleyicilere dinletebileceği hoş bir repertuara sahip
olacaktır. Bu metot ile birlikte kullanma hakkına sahip olacağınız çalışma ve dinleti için düzenlenmiş e-CD’ye
www.kemanmetodu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Öğrenci öğrendiği parçaların piyano eşliği üzerine kendisi kemanla solo
partileri çalarak dinleti sunabilecektir.
İkinci ve üçüncü metotların hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir.
İkinci metot gam ve arpej çalışmalarının kolayca kavranabilmesi ve kemana hakimiyetin çabucak sağlanabilmesini
amaçlamıştır.
Üçüncü metot: Kolayca konum (pozisyon) değiştirme ve yeni konumda düşünebilmeyi sağlayacak çalışmaları içerecektir.
Böylece öğrenci kısa sürede doğru cümleleme yapmayı başarabilecektir. Elbette yine bu çalışmalar hoş bir repertuarla
zenginleştirilecektir.

   keman dersi

AKADEMİK MÜZİK

 BODRUM MUĞLA 48400
0535 612 20 34

harita