Bona ve Solfej

BONA: Notaların ses yüksekliklerini seslendirmeden nota isimlerinin konuşma tonunda tartımlanmasıdır. Notaların dizek
üzerine nasıl yazılıp okunduğunu öğrenirken aynı zamanda Bona çalışmalıyız.
Tartım çalışmalarında yay hakimiyetini sağlar sağlamaz Bona ve nota tanıma çalışmalarının bitmesini beklemeden 1.
parmağın kullanıldığı çalışmalara geçilerek öğrenmenin daha renkli geçmesi sağlanmalıdır. Nota öğrenmenin bir araç olduğunu ve
asıl hedefin müzik yapmak olduğunu unutmamalıyız.
SOLFEJ: Notaların ses yüksekliklerinin ve sürelerinin kendi sesimizle seslendirilmesi işidir. Elbette seslendirme yönergeleri
(icra talimatları) dediğimiz sesin gürlüğü (dinamik) hız değişimleri (tempo), artikülasyon (staccato-stakkato, legato, detache-detaşe
vb.)’ve vurgulamalar da solfejin içeriğindedir.
Bir parçayı aşağıdaki sıraya göre çalışmanız yararlı olur:
1-Notaların sürelerini el çırparak tartımlayınız,
2-Yürüyüş temposunda notaları Bonalayınız,
3-Keman ile çalınız,
4-Solfej yapınız. Solfej duyma yeteneğimizi geliştirir ve öğrenmeyi kolaylaştırır,
5-Tekrar kemanla çalınız ve ezberleyiniz. Ezberleyerek çalmak kemana hakimiyetinizi ve ifade yetkinliğinizi arttıracaktır,
6-Ayna karşısında, tutuşunuzu ve yayınızın eşiğe paralelliğini kontrol ederek çalışınız. Bunun için parçaları ezberlemelisiniz,
7-Her bir cümleyi en az sekiz defa ya da tam öğrenememişseniz daha fazla tekrar ediniz,
8-Burada asıl olan tekrar sayısı değil konuyu tam ve doğru olarak öğrenmektir.

9-Bu çalışmaları günün dört farklı zamanında tekrar ediniz. Sık ve aralıklı tekrar, öğrenmeyi kolaylaştırır,
10-Kitabınızla birlikte ayrı bir kitap olarak piyano eşlikleri mevcuttur. Olanağınız varsa eşlikçi bir piyanist ile birlikte eşlikli
olarak çalışınız,
11-Kitabınızın eki olarak kullanabileceğiniz e-CD içeriğinde çalışacağınız parçaların keman-piyano ve ayrıca yalnız piyano
eşlik kayıtları bulunmaktadır. e-CD’yi nasıl kullanabileceğinizin bilgisini www.kemanmetodu.com adresinden
öğrenebilirsiniz.

Öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla farklı hızlarda kayıtlar yapılmıştır. Parçaları önce keman-piyano kayıtları ile çalışınız. İyice öğrendikten sonra yalnız piyano eşliği üzerine keman partisini çalınız. Parçaları defalarca dinlemeniz öğrenmeyi hızlandırır.
Öğrenmeyi kolaylaştırması ve öğrenilen parçaların çevre ile paylaşılması amacıyla bilinen sözlü ve Türkçe parçalara öncelik verdim.
Çalışmalar ilerledikçe sözlü parçaların yerini sözsüz (enstrümantal) parçalar alacaktır.

Nadi ATASOY

   keman dersi

AKADEMİK MÜZİK

 BODRUM MUĞLA 48400
0535 612 20 34

harita